Přihlášení

Aktualizace Všeobecných obchodních podmínek (k 15. 12. 2023)

Od 15. 12. 2023 vejdou v platnost aktualizované Všeobecné obchodní podmínky Pošty bez hranic. Došlo k aktualizaci 1. bodu článku 7, který se věnuje náhradě škod na zásilce. Do částky pro náhradu škody se nezapočítávají náklady spojené s pořízením zboží jako je doprava zboží od dodavatele, CLO, balné apod.

Nové Všeobecné obchodní podmínky jsou dostupné na našem webu, aktuální VOP pak najdete zde.

Poslední články