Zásady ochrany osobních údajů

Čtěte, jak nakládáme s vašimi údaji podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR)

Kdo údaje sbírá či zpracovává

FROGMAN s.r.o. 

Komenského 25, 763 02 Zlín

IČO: 49434624 | DIČ: CZ49434624

kontaktní e-mail: info@postabezhranic.cz

Jaké údaje a z jakého důvody tyto údaje sbíráme

1. Newslettery

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů ukládáme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat novinky prostřednictvím newsltteru na uvedenou e-mailovou adresu.

 

 
2. Registrace klienta

Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás sbíráme následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, název firmy, IČ, DIČ, číslo účtu, fakturační adresu a kontaktní adresu, abychom mohli řádně vyřizovat vaše objednávky přepravy a také řádně vystavovat a archivovat daňové doklady. Na základě těchto registračních údajů jsme pak schopni plnit naše služby specifikované ve Všeobecných obchodních podmínkách.

 

 

3. Objednávka služeb

Z důvodu plnění smlouvy a zákonné povinnosti od vás přebíráme následující údaje o příjemci zásilky: jméno, příjmení, adresu, e-mail, název firmy a telefonní kontakt, abychom mohli řádně vyřídit vaši objednávku. Tyto data jsou zároveň předávána vámi zvolenému přepravci, který zajistí finální doručení zásilky. 

 

Osobní údaje zpracováváme pouze za účelem plnění Zasílatelské smlouvy, což je zejména:

  • přeprava a doručení zásilky Příjemci
  • evidence doručených a nedoručených zásilek
  • komunikace, kterou vyvolá Příjemce ohledně věcí souvisejících s doručením zásilky
  • řešení případných reklamací a stížnost 

Jak dlouho údaje uchováváme

Registrační údaje uchováváme 5 let po ukončení smluvního vztahu. Údaje o objednávce uchováváme po dobu stanovenou zákonem. 

Jaká jsou Vaše práva týkající se osobních údajů

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní
údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. 

 

Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.

 

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat.

 

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Můžete požádat o ukončení zasílání marketingových e-mailových zpráv prostřednictvím kontaktování zákaznické linky nebo prostřednictvím odkazu, který se nachází v zápatí každého e-mailu.

 

Na koho se můžete obrátit?

Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@postabezhranic.cz nebo písemně na sídlo naší společnosti: FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 76302 Zlín. 

 

Pokud nebudete s řešením vaší stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.