Soutěžte na E-commerce day 2023

Připravili jsme soutěž pro všechny návštěvníky E-commerce day v Brně v sobotu 25. 3. 2023. Stačí si tipnout, kolik cm měří naše „uši“ od shora dolů a vyplnit svůj tip.

A co můžete získat?

Nejpřesnější tip zajistí e-shopu nebo firmě 20% slevu na zasílání balíků do kteréhokoliv státu z naší nabídky po dobu 1 kalendářního měsíce.

Jaké jsou podmínky?

  • Soutěž je určena pro účastníky E-commerce day 2023, v Brně 25. 3. 2023
  • Soutěž je určena pro nové klienty, účastník soutěže nemůže být registrovaným klientem Pošty bez hranic. (nemá přiřazeno ID)
  • Výherce může využít slevu 20 % z ceníkových cen uvedených na www.postabezhranic.cz/cenik po dobu jednoho kalendářního měsíce.
  • Sleva musí být uplatněna do září 2023.
  • Výherce budeme kontaktovat e-mailem nejpozději do 31. 3. 2023.
Podrobnější podmínky Tipovací soutěže:

1. „Tipovací soutěž“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost FROGMAN s.r.o., Komenského 25, 763 02 Zlín, Česká republika, IČ: 49434624 | DIČ: CZ49434624

 (dále jen „pořadatel“). 

2. Soutěže se může zúčastnit každý občan starší 18-ti let, který uhodne v době konání soutěže (25. 3. 2023), kolik měří od shora dolů (v cm) ucho na krabici, která bude umístěna v místě konání akce E-commerce day 2023. Soutěžící musí vyplnit soutěžní formulář a své kontaktní údaje (jméno, e-mail, firmu), odsouhlasit podmínky soutěže a odeslat jej. Soutěžící bere odpovědnost za správnost kontaktních údajů (zejména e-mailu), které uvede do soutěžního formuláře. Vyplněné soutěžní formuláře mohou soutěžící odesílat od 9:00 do 20:00 25.3.2023. Odpovědi na otázky, které nebudou zaslány přes soutěžní formulář, nebudou akceptovány.

3. Z jedné e-mailové adresy je možné odeslat pouze jednu odpověď. 

4. Správná odpověď bude umístěna na www.postabezhranic.cz, výherce pak bude kontaktován e-mailem nejpozději do 31.3.2023. 

5. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele a jejich rodinní příslušníci. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří plně splní stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Ukáže-li se, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, jež poskytla, nemá nárok na výhru. 

6. Výhru získá soutěžící, který vyplní rozměr ucha na krabici umístěné v místě konání E-commerce day 2023 a jeho tip bude nejblíže skutečnému rozměru.

7. Výherce získá slevu 20 % na zasílání všech balíků prostřednictvím služby Pošta bez hranic odeslaných za dobu vybraného kalendářního měsíce v období od 4. do 9. měsíce roku 2023. Výhra je vázána na firmu, která je uvedena v soutěžním formuláři. Sleva se vztahuje na cenu za zaslání zásilky, která je uvedena na www.postabezhranic.cz/cenik a nevztahuje se na doplňkové a příplatkové služby (dobírka, pojištění, příplatek za nadrozměrnou zásilku…). Firma uvedená výhercem nesmí být registrovaným klientem služby Pošta bez hranic, kterou provozuje Pořadatel.   

8. Výherce bude pořadtelem kontaktován na e-mailové adrese, kterou ve formuláři uvede. 

9. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele, jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. 

10. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při odesílání nebo zpracování e-mailů s odpovědí na otázky a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. Pořadatel je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na: http://www.postabezhranic.cz/blog/soutez 

11. Tato pravidla jsou platná a účinná od 24. 3. 2023.